Şeirlər
25 Aprel 2023
17:24
Nə fərqi var hansı dildə susasan - Vaqif Səmədoğlunun şeirləri

VAQİF SƏMƏDOĞLUNUN ŞEİRLƏRİ


Kağızın üstünə düşüb, 

İki əlimin kölgəsi.

Yenə də lap zilə qalxıb

Təkliyin yalquzaq səsi...

 

Vaxtdan yaxa qurtarmışam,

Bilmirəm saat neçədir.

Ay yarımçıq, ulduzlar yox,

Yaman ölməli gecədir...

 

Nə varım var, nə barxanam

Ömür yükü bağlamağa.

Allah, məni yarı öldür,

Yarı saxla ağlamağa...

 

Sevgilim, mən öləndə, 

Bir küncdə xısın-xısın 

Ağlayacaqsanmı sən? 

Kimin xarabasında 

Bir damla yaşa dönüb 

Düşəcəyəm gözündən? 

Ağla, qurbanım, ağla, 

Ağla, һeyranım, ağla, 

Evdə qonaqlar olsa,

Çıxıb eşikdə ağla. 

Gözlə, gecə düşəndə 

Yorğan-döşəkdə ağla. 

Qulaq asma aləmin 

Sözünə bircə kərə. 

De, Vaqif ölməliydi, 

Gəl öldü naһaq yerə... 

Sevgilim, mən öləndə, 

Soraq sənə gələndə, 

Düşmən gözü güləndə, 

Ağla, olanım, ağla, 

Ağla, qalanım, ağla, 

Ağla, mən ölüm, ağla...

***

Yollar uzun, yollar gödək

Nə fərqi var hansı eldə,

Hansı yolda azasan?

Ellər min-min, dillər min-min,

Nə fərqi var... hansı eldə,

... Hansı dildə susasan?

Bu payız da başlandı, 

Bu yağış da... 

Ölülərim, 

Dirilərim dolanır içimdə, 

Xatirələr səyriyir gecəmdə, 

Təkliyimi minib at tək 

Yanır 

sönür 

ötür ömrüm... 

Ekspreslər dayanmayan 

Kiçik stansiyalar tək.

***

Allah,

Nə var, nə yox?

Məndən nə xəbər var?

Gecələri özüm sayaram,

Üzümə açılacaq

neçə səhər var?

Bəyənəcəksənmi məni,

Bəndəni hansı gözlə görəcəksən?

Allah,

Özüm gəlim,

Ya kimisə göndərəcəksən?

***

Yenə də əvvəlkitək

Bir qələməm, bir özüm,

Nə göylərdə, nə yerdə

Yenədə keçmir sözüm.

***

Sən mənim doğma anamsan, Azadlıq,

mən sənin yad qapısında böyümüş balan...

Sən son ümidimin qaldırdığı

ağ bayraqsan, Azadlıq,

mən səni yellədən külək...

 

Tags